Trudne Słowa – Słowniczek

  • Tutaj dodawać będę słowa, które pojawiają się w moich tekstach a być może nie są znane przez wszystkich:

Kto to jest „native speaker”?

Termin „native speaker” pochodzi z języka angielskiego i oznacza „użytkownika ojczystego języka”. Każdą osobę, która wychowała się w sferze oddziaływania jakiegoś języka i jednocześnie jest on dla niej językiem pierwotnym (ojczystym) można nazwać „native speakerem” danego języka. Np. Polak jest native speakerem języka polskiego, Anglik jest native speakerem języka angielskiego, ale Irlandczyk może być np. native speakerem języka angielskiego i irlandzkiego, zaś native spekerami języka niemieckiego mogą być zarówno: Niemiec, Austriak, Szwajcar… Ściśle z terminem „native speaker” wiążą się pojęcia dwujęzyczny (bilingwalny).

Reklamy